İLAN
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)
                          TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRME AMAÇLI                                    KİRALANABİLECEK TAŞINMAZLAR
Sıra No
İl
İlçe
Mahalle
Ada
Parsel
İmar Durumu
Yüzölçümü
İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)
Son Başvuru Tarihi
1
Balıkesir
Dursunbey
Akçagüney
183
25
İmarsız
309.387,68
232,04
16.02.2019
2
Balıkesir
Dursunbey
Akçagüney
186
52
İmarsız
265.765,90
199,32
16.02.2019
3
Balıkesir
Dursunbey
Akçagüney
186
66
İmarsız
405.995,55
304,49
16.02.2019
4
Balıkesir
Dursunbey
Akçagüney
197
23
İmarsız
681.493,91
511,12
16.02.2019
5
Balıkesir
Dursunbey
Aşağı Yağcılar
226
21
İmarsız
181.834,08
272,75
16.02.2019
6
Balıkesir
Dursunbey
Hamzacık
179
34
İmarsız
78.291,07
78,29
16.02.2019
7
Balıkesir
Dursunbey
Sağırlar
168
133
İmarsız
116.766,33
116,76
16.02.2019
8
Balıkesir
Dursunbey
Selimağa
196
36
İmarsız
258.007,17
387,01
16.02.2019
9
Balıkesir
Dursunbey
Tepeköy
 
1774
İmarsız
209.096,22
156,82
16.02.2019
 
 
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mallar üzerinde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak hazırlanan 379 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile kiralaması yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için 16.02.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Dursunbey Kaymakamlığına (Dursunbey Milli Emlak Şefliği) 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği “Ek-2 Ön Başvuru Formu” ile yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir
   3- Ek-2 talep formu http//www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr (379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Ekler kısmından) adresinden ve Dursunbey Milli Emlak Şefliğinden alınabilir.
 
   4- Taşınmazlar için İdarece alınan başvuru formları ve eki belgeler, oluşturulan dosyalar halinde, teknik uygunluk açısından değerlendirilmek ve hak sahipliği belirlenmek üzere başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili Tarım İdaresine gönderilir ve Tarım İdaresi başvuruları en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonucunu İdareye bildirir.
 
   5- İhaleye katılım için Tarım İdaresince hak sahibi olarak belirlenmek şarttır.
 
6- İlanda belirtilmeyen hususlarda Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uygulanır.
 7- Bilgi ve müracaat için Dursunbey Kaymakamlığına ( Milli Emlak Şefliği) başvurulması,
İLAN OLUNUR. 11.01.2019                                                                         Telefon No:0266 662 19 47