Balıkesir Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün 09/10/2015 tarih ve 14044 sayılı yazısı ekinde gönderilen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11/11/2014 tarih ve 5422 sayılı İnternet Ortamında Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesi Konusunda Alınacak Tedbirler Konulu 2014/33 sayılı Genelgesi'nde maddeler halinde belirtilen konular ile ilgili olarak yapılan görüşmelerde ve İlçemiz Kaymakamı Sayın Yaşar AKSANYAR'ın talimatı gereği;15 Ekim 2015 Perşembe günü saat 16:00'da Kaymakamlık Toplantı Salonunda İlçe Yazı İşleri Müdürü Fikri CONKER başkanlığında Komisyon Üyeleri Toplum Sağlığı Merkezi SorumlusuDr. Mehmet SARI, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet HAYAT, İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amiri, İlçe Jandarma Komutanlığı Karakol Komutanı ve İlçe Merkezindeki Okul Müdürlerinin katılımıyla toplandı.İletişimin önemli bir aracı olan internetin giderek yaygınlaştığı günümüzde, çocukların internet ortamında cinsel istismarı büyük bir problem olarak karşımıza çıktığı, Küresel bir sorun olan söz konusu suçla mücadeleyi sağlayacak tedbirlerin uluslararası işbirliği çerçevesinde alınması önem taşıdığı, Uluslararası işbirliğinin artmasıyla internet üzerinden çocuk istismarına karşı yürütülen mücadele daha da etkin hale gelinmesi ve Çocukların internet ortamında cinsel istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara hız verilerek, suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin arttırılması, uygulamada yaşanan sorunların çözümlenebilmesi bakımından alınacak tedbirlerin ivedilikle ve etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması,1-İnternet ortamında çocukların cinsel istismarı olaylarının soruşturulması ile suçluların belirlenmesi ve yargılanması konusunda çalışmaların arttırılması,

 

2- Mağdurların tespit edilmesi ve bunlar için gereken yardım ve korumanın sağlanması konusunda çabaların arttırılması,

 

3-İnternet ortamında çocuk pornografisine erişilebilirliğin mümkün olduğunca azaltılması ve istismara uğrayan çocukların yeniden mağdur edilmelerinin önlenmesi hususlarına gerekli tedbirlerin alınılması,

 

4-Çocukların internetteki faaliyetleri ile ilgili tehlikelere ve cinsel amaçlı olarak kandırılmalarına yönelik eylemlere karşı kamu bilincinin arttırılması,

 

5- İnternet kafelerle ilgili denetimlerin düzenli olarak ve titizlikle uygulanacağı, ayrıca öğrencilerin okul ders saatleri içerisinde internet kafelerde zaman geçirmelerinin önlenmesine yönelik gerekli çalışmaların (devamsızlık konusunda velilerin kısa mesaj yoluyla bilgilendirilmesi, internet kafe işletmecileriyle işbirliği vb.) yapılması,

 

6-01.11.2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, internet kafelerdeki bilgisayarlarda çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etki eden oyunların oynatılmasının önüne geçilmesine yönelik olarak periyodik denetimler yapılması, gereken tedbirlerin alınması,

7-Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca (TİB) hazırlanıp ücretsiz olarak hizmete sunulan güvenli internet paketlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla afiş ve broşürler hazırlanması, halkın yoğun olarak kullandığı yerlere asılarak ve çocukların internet ortamında karşılaşabilecekleri tehlikeler ve bunlardan nasıl korunabilecekleri konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması,

8-Okul güvenliği konusunda özellikle okul giriş ve çıkışlarında, okul içerisinde ve bahçesinde yabancı şahısların öğrencilerle iletişime geçmeleri engellenmesinin sağlanması,

9- İnternet ve sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ve barındırdığı riskler hakkında; öğrenciler (eğitim verilecek çocukların yaş aralığı ve eğitim konularının içeriği ilgili uzmanların uygun görüşüyle belirlenecektir), öğretmenler ve öğrenci velilerine yönelik seminerler, konferanslar ve her türlü iletişim aracı (e-posta, kısa mesaj, broşür vb.) kullanılarak farkındalık artırıcı faaliyetlere öncelik verilmesi,

10- Emniyet ve jandarma personeline verilen hizmet içi eğitimlerde 'çocukların cinsel istismarı, internet güvenliği, sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ve taşıdığı riskler' konularına yer verilmesi,

11-Cinsel istismara uğramış çocukların kimliklerinin ortaya çıkmaması için ifade alma sırasında ve soruşturmanın tüm aşamalarında azami özen gösterilmesi. Mağdur çocukların rehber öğretmenler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilgili personeli tarafından yakinen takip edilmeleri temin edilerek, olayın izlerinin silinmesi amacıyla her türlü uzman desteği sağlanması,

12- Cinsel istismar suçunu işleyen kişilerin yakalanabilmesi ve ilgili sitelere erişimin engellenebilmesi için özellikle TİB ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yakın çalışma içerisinde bulunulması,

13- Kolluk birimlerince bu alanda işlenebilecek suçlara ilişkin diğer önleyici kolluk faaliyetlerine ağırlık verilmesi hususlarına değinilmiştir.

Dursunbey ilçesinde bu konunun hassasiyetine binaen tedbirlerin acil alınmasının gerekli olduğu kararlaştırılmıştır.